Zlatohosrsko - Vítejte v kraji pokladů

Webkamera Menu
Aktuality

Obnovujeme provoz prohlídek ve štole a ve skanzenu od soboty 5.6.!

31.05.2021

Od soboty 5.6. obnovujeme provozy prohlídek dle otevíracích dob v Poštovní štole a ve Zlatokopeckém skanzenu. Bude však omezen dle nařízení vlády. Každý návštěvník musí mít respirátor (Poštovní štola), použít před vstupem na prohlídku, dezinfekci na ruce a nečlenové společné domácnosti dodržovat rozestupy. 

Ve skupině může být maximálně 30 lidí včetně průvodce. Návštěvníci musí splnit následující podmínky:

Prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 Usnesení Vlády ČR:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

I) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

II) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

nebo

III) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

nebo

IV)   prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo

V) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Prosíme návštěvníky, aby si příslušné doklady předem připravili ke kontrole při nákupu vstupenky/vstupu.

V případech organizovaných školních zájezdů nebo jiných skupin, přijíždějících společně hromadným dopravním prostředkem, bude možno individuální doklady nahradit čestným prohlášením školy, nebo organizátora zájezdu, že všechny osoby, které se zúčastňují zájezdu, splňují podmínky podle některého z výše uvedených bodů. Tento doklad bude od organizátora zájezdu vyžádán a bude uložen v naší organizaci. 

V těchto případech nebudou vstupy doplňovány jinými zájemci o prohlídku.

V situaci, že se nesejde 10 a více zájemců, může případně průvodce/pokladní operativně vypravit skupinu do 10 osob včetně průvodce bez předkládání dokladů, ale za dodržení všech hygienických opatření.

Děkujeme, že budete výše uvedené podmínky dodržovat a těšíme se na vás!