Zlatohosrsko - Vítejte v kraji pokladů

Webkamera Menu

Poštovní štola

Poštovní štola
Prohlídka:
min. 5 osob,
max. 25.
Jedna
prohlídka
trvá 1,5 hod.
Teplota
v podzemí
mezi 7–8 °C.

Zájemci o prohlídku Poštovní štoly by měli být přítomni u pokladny
minimálně 15 min. před prohlídkou! Doporučujeme teplejší oblečení
a vhodnou obuv.
VSTUP PRO DĚTI OD 7 let!

GPS: 50.2185981N, 17.4067100E

Poštovní štola

Vstupné do Poštovní štoly:
dospělí – 200 Kč
senioři – 160 Kč
děti do 15 let – 100 Kč
rodinné vstupné – 500 Kč
(2 dospělí + 2 děti)
VSTUP PRO DĚTI OD 7 let!

Prohlídku je nutné objednat na tel.:
+420 721 930 684 (průvodce Poštovní štola)
nebo na E-mailu:
postovnistola@krajpokladu.cz
a v Městském informačním centru
ve Zlatých Horách na tel.:

+420 584 425 397
nebo na E-mailu: mic@zlatehory.cz

Přístupnost:
duben | PÁ–NE | pouze na objednávku
(skupiny od 5 lidí)
květen–červen | ÚT–NE | 9:00, 11:30, 14:00
červenec–srpen | PO–NE | 9:00, 11:30, 14:00
září–říjen | ÚT–NE | 9:00, 11:30, 14:00
listopad | PO–ČT | pouze na objednávku
(skupiny od 5 lidí)
listopad | PÁ–NE | 9:00, 11:30, 14:00,
prosinec–březen | pouze na objednávku (skupiny od 5 lidí) |

Po dohodě lze objednat skupinové
prohlídky i mimo otevírací dobu.


Parkování zdarma, možná platba kartou:

Poštovní štola se nachází zhruba 6 km jižně od města Zlatých Hor, nedaleko podzemních prostorů Speleoterapie. První zmínka o Poštovní štole pochází z roku 1513.

Největšího rozvoje důlní činnosti na tomto díle bylo dosaženo ve druhé polovině 17. století, kdy se zde těžily kyzovité měděné rudy, později pak pyrit. V různých úrovních důlního díla jsou dobře
zachovalé části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období, jakožto i původní vodotěžní zařízení ze dřeva. Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je však modrá „alofánová“ výzdoba.

Video ukázka

Historie

Největšího rozvoje důlní činnosti na tomto díle bylo dosaženo ve druhé polovině
17. století, kdy se na dole těžily kyzovité měděné rudy. Ve druhé polovině 19. století
zde majitel vrbenské chemické továrny Moritz Richter těžil pyrit a důlní vodu za účelem
výroby vitriolu.

Na sklonku roku 1944 byla Poštovní štola předmětem zájmu říšského
ministerstva války. Důvodem bylo přesunutí válečné výroby do těchto podzemních prostor.
K realizaci ovšem nedošlo. Štola byla znovu otevřena v 50. letech 20. století
za účelem ověření rudních poloh.

V letech 1960–1965 byla v blízkosti štoly zahájena výstavba rozsáhlého komplexu
závodu Rudné doly za účelem těžby a zpracování rud barevných kovů.
Hlavní těžební jáma závodu dosahovala hloubky 290 metrů, kde bylo 6. patro.
Tato hloubka byla v 330 metrech nadmořské výšky. Pro srovnání nadmořská výška zlatohorského
náměstí činí 405 metrů. Pod Poštovní štolou byla pak hloubena Pomocná jáma,
dosahující taktéž úrovně 6. patra.

Od 70. let byla zavedena poloprovozní technologie na zpracování vytěžených koncentrátů
hydrometalurgickou cestou a započato s výzkumem technologie získávání wolframu
a kobaltu z odpadních slinutých karbidů.

Další významnou součástí výrobní činnosti tohoto závodu byla úprava žilného křemene
pro výrobu výbojkových trubic podniku Tesla Holešovice.
V 80. letech došlo k propojení všech podzemních komplexů
a k vyražení velkoprofilové Úvodní úpadnice. V letech 1990–1993 se v revíru
Zlaté Hory – západ těžily polymetalické rudy se zlatem, poté byla těžba
na zlatohorsku ukončena.

V roce 1994 byla Poštovní štola vyhlášena kulturní památkou.
V roce 2015 byla Poštovní štola poprvé otevřena veřejnosti a o 3 roky později byla
návštěvníkům představena replika dřevěného zařízení, které čerpalo z dolu vodu.
Postavili ji odborníci podle mapy z roku 1770 a zajímavostí je, že je plně funkční.
Část míhadlového čerpadla ze 17. století byla ve štole zachována
a jedná se o unikátní zařízení v České republice.

Provozní řád PŠ 2022